Tajemná Historie erotických masáží

Jako nekončící vodopád vzrušení, který jitří všechny vaše smysly, jako prudká přílivová vlna vášně a smyslnosti, která s sebou po svém mocném nárazu odplaví všechny negace, fyzické napětí a psychický stres – taková je síla erotické masáže. Kam až však sahají kořeny tohoto oblíbeného fenoménu? Kde je počátek umění dotyku, který vaše tělo přivede k extázi? Za odpovědí na tyto otázky se musíme vydat až k počátku samotného lidstva…

 

Umění doteku

Již pravěcí lidé ve své nespoutané divokosti znali léčivý účinek masáže. Vždyť slovo samotné znamená tříti a hnísti – tedy přinášet unaveným svalům kýženou úlevu. Nejstarší písemný doklad o masáži však pochází ze starého mystického Egypta. Avšak za kolébku „umění léčebného doteku“ je považován Dálný východ. Například z Japonska pocházejí Nuru masážeprastarý erotický rituál, který je nazývaný také jako „kluzká masáž“, při které dochází ke zvýšení tepové frekvence a prokrví se každičký sval těla, včetně intimních partií.

Za „matku léčebného doteku“ je právem považována Čína. Nejstarší spisy zde hovoří o akupunktuře a akupresuře. Umění erotické masáže zde však bylo předáváno po staletí v utajení, a to jen ve velmi úzké skupině zasvěcených. Z těchto míst se pak tyto techniky dostávaly do Evropy a dál do celého světa.

Klasické masáže se rozvíjely také ve starověkém Řecku a Římě, kde se jim věnovali mnozí lékaři a filozofové. Nutno dodat, že své místo zde jistě měly i masáže erotické. Jen stěží si lze představit, že by v dějinách starověkého Říma, které jsou plné sexuálních skandálů, intrik a milostných afér či pikantností z císařského dvora, nezanechaly svůj otisk.

Mocná sexuální energie

Masáže byly také v těchto dobách součástí nejrůznějších rituálů. Mnohá společenství si uvědomovala, že sexuální energie je základní energií lidského těla, a při nejrůznějších mystických praktikách jí dávala volný průběh. Zdravě rozvíjená sexualita není nic, co by mělo být tabuizováno či potlačováno, tak jako to v pozdějších dobách středověku dělala církev. Sexuální energie je jednou z našich přirozeností a její rozvoj je důležitý pro tělesné i psychické zdraví. Tento fakt si uvědomovali právě již zmínění staří Číňané, kteří objevili Taoistickou erotickou masáž. Ta uvolňuje tělo a zprůchodňuje v něm důležité energetické kanály. Je skvělým prostředkem ke komplexnímu a hlubokému prožití sexuální zkušenosti.

 

Důležitost vlastní sexuality vnímali také staří Indové. Jejich vědění se promítlo do „Učebnice lásky“ či „Poučení o rozkoši“ – Kámasútry. Tento pradávný pilíř erotiky, který popisuje přes 80 sexuálních poloh, také hovoří o správných dotecích a dýchání, které pomáhá k odblokování sexuální energie.

Léčebná síla orgasmu

Do západní civilizace pronikaly erotické masáže o něco pomaleji než klasické. V období středověku bylo celé ohromné téma sexu i erotiky tabuizováno. Církev pokládala tělesnou rozkoš a s ní spojené prožitky za hříchy, kvůli kterým byli lidé i pronásledováni.

 

Ozdravnou sílu erotických masáží znovuobjevili lidé až s příchodem renesance v 16. století. V této době se například léčila ženská hysterie – lékaři jim jemně hnětli pohlaví, dokud nedosáhly orgasmu. Postupem času se tato léčebná metoda zdokonalila a později byly vynalezeny vibrátory.

Během staletí si erotická masáž upevňovala své postavení až do formy, v jaké ji známe dnes. Jako úžasný nástroj k poznání sexuality a hranic vlastní intimity, jehož počátky sahají až k úsvitu samotného lidského rodu a který byl rozvíjen během tisíciletí a přitom neztratil nic ze své síly a blahodárných účinků. Mocná energie nabitá moudrostí časů, jež má obrovský léčebný potenciál a dovede vás až na samotný vrchol fyzické i duševní extáze.

 

 

 

 

 

Sledujte nás na sociálních sítích!

Tento web nenabízí sexuální služby, slouží k zprostředkování erotických masáží mezi klientem a masérkou či masérem.
Podmínkou inzerce je pronájem pokoje v masážním salonu.


Copyright © 2021 – L.M. Grand Europe Group s.r.o., IČO: 08749833
Podmínky užívání
GDPR – ochrana osobních údajů
Soubory cookies