Je Vám více než 18 let? Are you over 18 years?

Podmínky užívání

1. Obecná ustanovení

Tyto podmínky definují pravidla užívání portálu masaze-luxury.cz, který provozuje společnost L.M. Grand Europe Group s.r.o., sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4, IČO: 08749833, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 324538 (dále jen „Poskytovatel“).

 • Přistoupením k podmínkám užívání, uživatel přistupuje k těmto Podmínkám a akceptuje veškerá jejich ustanovení.
 • Pravidla na portálu masaze-luxury.cz se kromě těchto Provozních podmínek řídí platným řádem České republiky.
 • Podmínky užívání jsou pro poskytovatele účinné a platné ode dne, kdy je provozovatel zveřejní.
 • Provozovatel neručí za pravdivost, úplnost a aktuálnost informací a dat uvedených v profilech jednotlivých osob, které se zde prezentují. 
 • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využ

2. Kontakty na provozovatele

3. Definice pojmů

Provozovatel

 • zabezpečuje za pomoci zdrojů a služeb svých, či třecích stran provoz portálu. Zároveň je výhradním držitelem autorským práv k veškerým obsahem materiálům, které jsou pomocí portálu pod doménou masaze-luxury.cz zobrazovány uživatelům. případně k takovýmto materiálům drží platné licence třetích stran.. Provozovatelem je právnická osoba L.M. Grand Europe Group s.r.o., IČO 08749833

Nezletilý

 • je taková fyzická osoba, jejíž věk nabyla zletilosti a to dle aktuálního znění pro ni teritoriálně platných právních předpisů. Například v České Republice se za nezletilého považuje osoba, která doposud dosáhla věku 18 či více let. 

Inzerující

 • je osobou, která na portálu masaze-luxury.cz má svou stránku (profil). Zpravidla se jedná o masérku či maséra, který pomocí tohoto webového portálu prezentuje sebe a své služby. Takováto nabídka může obsahovat osobní či profesní charakteristiku, nabídku poskytovaných služeb, fotografie a další související informace. 

4. Podmínky užívání a prohlížení portálu masaze-luxury.cz

 • Veškerý obsah na portálu masaze-luxury.cz je určen zletilým osobám. V České Republice se jedná o osoby starší 18 let. 
 • Nacházíte-li se ve státě s odlišně stanoveným věkem pro dosažení plnoletosti, musíte splňovat legislativní podmínky, platné v daném státě
 • Vstup a procházení portálu, provozovatel dále nedoporučuje osobám, které uráží či pohoršuje erotický či sexuálně explicitní obsah, nahota a prezentace osob s direktivním přístupem. Zejména pak osobám, které by se mohli cítit morálně dotčení, pohoršení či ba dokonce uražení obsahem uvedeného charakteru. 
 • Uživatel nesmí upravovat, kopírovat, reprodukovat, zobrazovat, distribuovat, předávat, provádět, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby získané ze služeb Serveru ani z nich vytvářet odvozená díla.
 • Uživatel nesmí služby Serveru využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Správcem nebo jeho partnery nebo rušit používání těchto serverů nebo služeb Serveru jinými osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se služeb Serveru, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Správcem.

5. Podmínky zveřejnění prezentace na portálu masaze-luxury.cz

 • Je určena soukromým osobám, které poskytují služby v oblasti erotických masáží
 • Podmínkou spolupráce inzerujiciho s poskytovatelem je pronajmutí některého z pokojů na adrese Lužická 29, Vinohrady – Praha 2. Tento portál prezentuje výhradně osoby, které své služby poskytují v provozovatelem pronajatých prostorách. 
 • Prezentace inzerenta zůstává platná pouze po dobu pronájmu prostor nebo do jejího smazání provozovatelem. 
 • Prezentace inzerenta nesmí porušovat autorská práva provozovatele či třetích osob
 • Prezentace nesmí jakkoliv poškozovat jiné subjekty, zejména své konkurenty, provozovatele či další právnické či jiné osoby (i zahraniční).

6. Změny v této dohodě

 • Vymezujeme si právo ve vší diskrétnosti a kdykoliv změnit, přeformulovat nebo jinak upravit tyto podmínky. Tyto změny vejdou v okamžitou platnost v momentu jejich publikování. Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami Podmínek. Bude-li uživatel pokračovat v používání služeb Serveru po provedení těchto změn Poskytovatelem, má se za to, že se změnami Podmínek bez výhrad souhlasí. 

Sledujte nás na sociálních sítích!

Tento web nenabízí sexuální služby, slouží k zprostředkování erotických masáží mezi klientem a masérkou či masérem.
Podmínkou inzerce je pronájem pokoje v masážním salonu.


Copyright © 2021 – L.M. Grand Europe Group s.r.o., IČO: 08749833
Podmínky užívání
GDPR – ochrana osobních údajů
Soubory cookies